Miejsce spotkań

 W ramach Cena dotyczy wynajmu sali na spotkania, bez wyposażenia.

Godzina wynajmu sali* – 20 zł
Wynajem na 1 dzień (8h - 10h)* - 100,00 zł
Wynajem na 1 tydzień* - 300,00 zł
Wynajem na 1 miesiąc* - 600,00 zł

W cenę wliczony jest dostęp do wifi.
*Przy większej ilości godzin cena ustalana jest indywidualnie.
Dla klientów CWMP Pracownia obowiązują rabaty.