szkolenia

Zdobywanie wiedzy to najlepszy sposób, by podnieść swoje kwalifikacje i osiągnąć wyznaczone cele.

CWMP „Pracownia“ realizuje skuteczne i dające wymierne rezultaty projekty szkoleniowe. Efekt ten udaje nam się uzyskać przez współpracę z zespołem doświadczonych trenerów, o dobrym przygotowaniu teoretycznym i dużej praktyce biznesowej. Kreatywnie wykorzystujemy w nauczaniu nowe technologie i stale zwiększamy nasze kwalifikacje, by spełniać oczekiwania pracodawców i pracowników, skutecznie przekazując im swoją wiedzę.

W Pracowni realizowane są szkolenia:

 • Otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych, uruchamiane po zebraniu minimalnej liczby uczestników,

 • Zamknięte (dedykowane) - przygotowane na zlecenie Klienta, z dopasowanym do niego programem szkoleniowym, z gwarantowanym terminem realizacji (uruchamiane już od 1 uczestnika).

Realizujemy szkolenia z zakresu:

 • BHP

 • Szkolenia i kursy informatyczne

  • Komputer dla Seniora

  • Nowoczesne technologie w biznesie

  • Podstawowa i zaawansowana obsługa programu Adobe Photoshop

  • Tworzenie stron www

 • Podatki, rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

 • Prawo a działalność gospodarcza

 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 • Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie konfliktem

 • Sporządzanie biznesplanów

 • Umiejętności osobiste (asertywność i negocjacje, motywacja i kreowanie własnej wartości)

 • Zarządzanie projektami

Na życzenie Klienta możemy rozszerzyć ofertę szkoleniową o dowolne zagadnienia biznesowe i wspólnie opracować plan szkoleń zamkniętych tak, by w pełni odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne ich uczestników.